Advokatene

Torunn Haug

Egen advokatpraksis fra 2007.
Alminnelig praksis med særlig vekt på områdene:
 • Bistandsadvokat og voldsoffererstatning
 • Barnefordeling, samvær, arv og skifte mm
 • Ektefelleskifte, samlivskontrakt etc
 • Plan- og bygningsloven
 • Personskadeerstatning
 • Arbeidsrett
Adv Haug har erfaring fra arbeid innen offentlig forvaltning, med ulike saksområder. Hun har jobbet flere år ved fylkesmannsembetet, herunder vært avdelingssjef på avdeling for helse- og sosial. Hun har også vært leder for Kriminalomsorg i frihet i Vestfold. Hun har praktisert som advokatfullmektig/advokat fra 2004.

Fast bistandsadvokat for Nordre Vestfold Tingrett og Agder Lagmannsrett.

Bjørn Berge

Egen advokatpraksis fra 2001.
Alminnelig praksis med særlig vekt på områdene:
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendom rettsforhold, nabotvister,
  mangelsaker
 • Skifte, ektefeller, dødsbo
 • Barnefordeling, samvær
 • Alm. Forretningsjus, selskapsrett, skatterett
 • Kjøp / salg av fast eindom
 • Kjøpsrett / forbrukerkjøpsrett
 • Arbeidsrett
Adv Berge er utdannet jurist ved UIB høsten 1993. Etter endt utdanning arbeidet han i skatteetaten som saksbehandler ved henholdsvis Bergen ligningskontor og Oslo fylkesskattekontor. Fra 1996 har han nær sammenhengende arbeidet som privatpraktiserende advokat. Han har også erfaring som dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn tingrett. Siden 2001 har han drevet egen advokatvirksomhet i Holmestrand. Han har en allsidig bakgrunn og bistår innenfor de fleste rettsområder.