Barn og familie, arv og skifte

Under ekteskap eller ugift samliv kan det være behov for å regulere det økonomiske forholdet mellom partene. Det kan skje gjennom ektepakt eller samboeravtale. Ved opphør av ekteskap eller samboerforhold kan det være behov for råd og veiledning i forbindelse med fordeling av eiendeler og gjeld, hvor barna skal bo etc. Dette er rettsområder vi bistår med.

Dette inkluderer:
  • Rådgivning rundt ektefellers og samboeres formuesforhold
  • Skifteoppgjør mellom ektefeller og samboende
  • Dødsboskifte
  • Ektepakt
  • Samboeravtale
  • Testament
  • Generasjonsskifte
  • Barnefordelingssaker