Personskadeerstatning

Man kan bli utsatt for personskade ved ulike hendelser:
  • Trafikkulykke
  • Vold
  • Ulykke på arbeidsplassen
  • Feilbehandling i helsevesenet mm
Det er ulike regler for de ulike områdene. Vi bistår både når det gjelder fastsettelse av ansvar og utmåling. I slike saker vil man som regel få dekket rimelige og nødvendige utgifter.