Advokatene

Torunn Haug

Egen advokatpraksis fra 2007.
Alminnelig praksis med særlig vekt på områdene:

 • Bistandsadvokat og voldsoffererstatning
 • Barnefordeling, samvær, arv og skifte mm
 • Ektefelleskifte, samlivskontrakt etc
 • Plan- og bygningsloven
 • Personskadeerstatning
 • Arbeidsrett

Adv Haug har erfaring fra arbeid innen offentlig forvaltning, med ulike saksområder. Hun har jobbet flere år ved fylkesmannsembetet, herunder vært avdelingssjef på avdeling for helse- og sosial. Hun har også vært leder for Kriminalomsorg i frihet i Vestfold. Hun har praktisert som advokatfullmektig/advokat fra 2004.

Fast bistandsadvokat for Nordre Vestfold Tingrett og Agder Lagmannsrett.

Bjørn Berge

Egen advokatpraksis fra 2001.
Alminnelig praksis med særlig vekt på områdene:

 • Kontraktsrett
 • Fast eiendom rettsforhold, nabotvister, mangelsaker
 • Skifte, ektefeller, dødsbo
 • Barnefordeling, samvær
 • Alm. Forretningsjus, selskapsrett, skatterett
 • Kjøp / salg av fast eindom
 • Kjøpsrett / forbrukerkjøpsrett
 • Arbeidsrett