Advokatene

Torunn Haug

Egen advokatpraksis fra 2007.
Alminnelig praksis med særlig vekt på områdene:

 • Bistandsadvokat og voldsoffererstatning
 • Arv, skifte, fremtidsfullmakt mm
 • Ektefelleskifte, samlivskontrakt etc
 • Plan- og bygningsloven
 • Personskadeerstatning
 • Arbeidsrett

Adv Haug har erfaring fra arbeid innen offentlig forvaltning, med ulike saksområder. Hun har jobbet flere år ved Statsforvalterens kontor, herunder vært avdelingssjef på avdeling for helse- og sosial. Hun har også vært leder for Kriminalomsorg i frihet i Vestfold. Hun har praktisert som advokatfullmektig/advokat fra 2004.

Har vært fast bistandsadvokat for Vestfold Tingrett og Agder Lagmannsrett i to perioder.

Bjørn Berge

Bjørn Berge overtok advokatpraksis i  Holmestrand i 2001 og har siden den gang drivet egen advokatpraksis.  Han har tidligere erfaring fra skatteetaten i perioden 1994- 1996 og har etter dette i all vesentlighet arbeidet som advokat. Han var også erfaring som dommerfullmektig i Skien og Porsgrunn tingrett i tiden 1998-1999.   

Alminnelig praksis med særlig vekt på områdene:

 • Kontraktsrett
 • Fast eiendom rettsforhold, nabotvister, mangelsaker
 • Skifte, ektefeller, dødsbo
 • Alm. Forretningsjus, selskapsrett, skatterett
 • Kjøp / salg av fast eindom / eiendomselskaper 
 • Kjøpsrett / forbrukerkjøpsrett
 • Arbeidsrett