Arbeidsrett

Som arbeidsgiver er det en rekke regler som må følges når det gjelder ansettelse, det løpende arbeidsforholdet og oppsigelse. Vi bistår arbeidsgiver ved å gi råd og veiledning for hvordan man skal gå frem slik at det oppstår minst mulig konflikter.

Vi bistår også arbeidstaker som er sagt opp eller har spørsmål rundt rettigheter og plikter i et ansettelsesforhold, med å klargjøre regelverket og gjøre en rettslig vurdering av grunnlaget for eventuell oppsigelse. Om partene ikke kommer frem til en løsning i minnelighet, bistår vi med å bringe saken inn for rettsapparatet.