Alminnelig forretningsjus – selskapsrett

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner bistand i forretningsjuridiske forhold, herunder

  • Alminnelig kontraktsrett
  • Stiftelse av selskap - valg av selskapsform
  • Vedtekter og aksjonæravtaler
  • Transaksjoner: aksjesalg, fisjoner og fusjoner