Plan- og bygningsrett

Vi bistår i saker etter plan- og bygningsloven, både i søknadsfasen og i klageomgangen.