Fast eiendoms rettsforhold

Vi tilbyr bistand innen de fleste rettsforhold knyttet til i fast eiendom, herunder

  • kjøp/salg, oppgjørsoppdrag
  • Tvister ved mangler etter kjøp/salg
  • Leiekontrakter for næring og bolig
  • Oppsigelse og utkastelse
  • Regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
  • Entreprise
  • Tomtefeste
  • Tinglysing
  • Naboforhold
  • Servitutter - vei, brygge, ferdsel, strandrett