Prosedyre

Vi prosederes en rekke sivile saker og straffesaker for domstolene hvert år.