Strafferett; bistandsadvokat og forsvarer

I saker som gjelder drap, seksuelle overgrep eller grov vold, vil den fornærmede eller pårørende normalt ha rett til bistandsadvokat som dekkes av det offentlige. Bistandsadvokaten bistår i alle sakens faser, fra anmeldelse, til etterforskning og gjennomføring av straffesaken i rettsapparatet. Inn under bistanden faller også søknad om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.