Konkurs / gjeldssanering:

Vi har en rekke oppdrag for Nordre Vestfold tingrett knyttet til konkurs - bostyreroppdrag, men bistår også selskaper og privatpersoner knyttet til konkurs og gjeldssanering.